Global Produktion gør det enkelt at outsource

Global Produktion er en dansk produktionsvirksomhed, som arbejder internationalt. Vi producerer primært vore produkter i Kina og Vietnam.

Vore kernekompetencer ligger indenfor produktion og indkøb. Vi er den ideelle partner for virksomheder, som ønsker at minimere omkostningerne gennem outsourcing af produktion eller komponentindkøb til Kina / Asien.

Vort produktprogram omfatter bl.a. produkter, som kommer i kontakt med fødevarer. Vi er derfor underlagt Fødevarestyrelsens kontrol.  Se Smieley

Vi har eget kontor i Kina, hvor vi har produceret i mange år. Herigennem har vi opbygget et bredt netværk af gode forbindelser indenfor mange forskellige brancher.

Det er vor erfaring, at næsten alle komponenter og produkter med væsentlig lønandel med fordel kan sources i Kina / Asien.

webbureau: infoserv · cms: Aviva CMS