Hvad kan betale sig at outsource til Kina?

 

Hvad kan det betale sig at outsource?

Det er vor erfaring, at næsten alle komponenter og produkter, hvor arbejdslønnen udgør en væsentlig del af fremstillingsprisen, med fordel kan sources i Kina / Asien med en besparelse på 25-50% til følge.

Flg. case eksempel beskriver et typisk sagsforløb.

A. Henvendelse fra en potentiel kunde, som overvejer at skifte leverandør eller outsource hele eller dele af egen produktion til Kina / Asien.

B. Gennemgang af virksomheden for identificering af emner, som med fordel kan sources i Kina /  Asien.

C. Lokalisering af potentielle leverandører i Kina /  Asien..

D. Indhentning af tilbud hos potentielle leverandører og evaluering af samme med udgangspunkt i kvalitets- og prisniveau.

E. Tilbud til kunde.

F. Produktion af prøveordre og levering af samme til godkendelse.

G. Igangsættelse af løbende produktion/ordre.

Typisk varighed: 4-12 mdr.

I praksis, så starter et sagsforløb ofte med et møde, hvor kunden fremviser en tegning / komponent eller vender en idé med os. Er produktet endnu ikke færdigudviklet eller evt. blot på idéstadiet, så hjælper vi gerne med færdigudvikling og produktionsmodning.

Efter definering af opgaveomfanget oparbejder/udarbejder vi nødvendigt tegningsmateriale/dokumentation og indhenter tilbud hos vore samarbejdspartnere i Kina / Asien. Efterfølgende fremsætter vi gratis et uforpligtende tilbud på levering DDP direkte fra produktionsstedet til kunden.

Der er ingen risiko forbundet med outsourcing gennem Global Produktion. Vi er den juridisk ansvarlige leverandør af alle leverancer og står for al kontakt med produktionsstedet, kurssikring og fragt.

Sidst, men ikke mindst, så foretager vi en løbende opfølgning og kvalitetskontrol af alle ordrer.